• Home
  • ISO
  • 6 ขั้นตอนในการขอรับรองมาตรฐานระบบ ISO

6 ขั้นตอนในการขอรับรองมาตรฐานระบบ ISO

ขั้นตอนการขอรับรองอาจจะฟังดูน่ากลัวแต่ก็ตรงกับที่คุณคิด หากคุณต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO แต่ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นยังไง ทำตามขั้นตอน 6 เหล่านี้

1. เลือกมาตรฐานที่เหมาะสมกับองค์กร
ขั้นตอนแรกในกระบวนการรับรอง ISO คือคุณจำเป็นต้องทราบว่ามาตรฐานใดจะเหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณและช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ เราได้สรุปมาตรฐานที่สำคัญ 4 มาตรฐาน เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
ISO 9001 มุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของลูกค้าของคุณเสริมสร้างความพึงพอใจของพวกเขาและเอกสารคุณภาพของกระบวนการขององค์กรของคุณ มีประโยชน์มากมายที่จะได้รับการรับรอง ISO 9001 มีรายงานว่า 62% ของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมากขึ้นส่งผลให้ธุรกิจทั่วไปมีความจำเป็นต้องใช้ ISO 9001 เป็นตัวบ่งคุณลักษณะก่อน ธุรกิจเกือบสามในสี่กล่าวว่ากระบวนการภายในของพวกเขาได้รับการปรับปรุงเพื่อให้คุณยังเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ISO 27001 มุ่งเน้นไปที่โลกไซเบอร์ มีข้อมูลบันทึกไว้อย่างน่าตกใจว่าข้อมูล 5,000,000 ข้อมูล จะถูกขโมยในแต่ละวันทั่วโลก การละเมิดข้อมูลมีราคาแพงไม่เพียงแต่ในแง่การเงินแต่ในแง่ของชื่อเสียงของคุณด้วยเช่นกัน การได้รับ ISO 27001 แสดงให้เห็นว่าคุณมีความปลอดภัยทางโลกไซเบอร์และเป็นขั้นตอนต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย GDPR (General Data Protection Regulation: GDPR คือ สหภาพยุโรป (EU: European Union) ออกกฎหมายเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลบังคับใช้ใน 28 ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป) กระบวนการรับรองจะยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นอิสระแก่คุณในขั้นตอนปัจจุบันของคุณและวิธีที่พวกเขาสามารถปรับปรุงได้
• ISO 14001 เป็นมาตรฐานที่กำหนดกรอบและเกณฑ์สำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การรับรองสามารถช่วยให้องค์กรของคุณปรับปรุงแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมให้องค์กรของคุณกลายองค์กรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยลดของเสียและสามารถสร้างชื่อเสียงให้องค์กรได้
• ISO 45001 เป็นมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อช่วยส่งเสริมและปกป้องสุขภาพ (ทั้งทางกายภาพและจิตใจ) ของพนักงานของคุณ การพัฒนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีขึ้นสามารถนำไปสู่การพัฒนาของพนักงานได้ดีขึ้นวันที่ป่วยน้อยลงจากการทำงานและทำให้องค์กรมีพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณอาจคิดว่ามีการรับรองมากกว่าหนึ่งรายการที่สามารถช่วยธุรกิจของคุณได้ เช่น ISO 14001 และ ISO 9001 หรือ ISO 45001 และ ISO 9001 มีความคล้ายคลึงกันภายในระบบการจัดการซึ่งช่วยให้คุณสามารถได้รับการรับรองสำหรับระบบมาตรฐานในเวลาเดียวกัน
ประโยชน์ของการขอรับรองระบบมาตรฐานพร้อมกันสองมาตรฐาน คือ คุณจะใช้เวลาในการขอรับรองระบบให้เสร็จสิ้นได้รวดเร็วกว่าการที่ขอรับรองทีละมาตรฐาน

การขอรับรองควบคู่กันหมายความว่าพนักงานในองค์กรของคุณสามารถจัดทำระบบมาตรฐานให้ครอบคลุมการรับรองทั้งสองมาตรฐานในเวลาเดียวกันประโยชน์คือช่วยลดการหยุดชะงักของการขอรับรองระบบสำหรับพนักงานของและช่วยลดระยะเวลาในการขอรับรองทีละมาตรฐาน
หากคุณมีใบรับรองเหล่านี้อยู่แล้วและต้องการขอรับรองอีกมาตรฐานหนึ่งคุณอาจจะรอจนกว่าระบบการจัดการของคุณจะถึงรอบการตรวจประเมินอีกครั้ง ทั้งนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขอรับรองแต่ละมาตรฐานจะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายได้หากคุณขอรับรองสองมาตรฐานพร้อมกัน
2. การหาผู้ตรวจประเมินรับรองระบบมาตรฐานที่เหมาะสม (Certification Body: CB)
ทางเลือกหนึ่งที่เป็นขั้นตอนสำคัญสู่ความสำเร็จที่จะบ่งบอกว่าองค์กรของคุณได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร United Kingdom Accreditation Service (UKAS) เป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานระดับสากลแต่เพียงผู้เดียวที่ได้รับการยอมรับ จากรัฐบาลสหราชอาณาจักรในการให้การประเมินระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลกับองค์กรที่ให้บริการด้านการรับรองระบบมาตรฐานทั่วโลก ควรศึกษาข้อมูลต่อไปนี้เพื่อเป็นทางเลือกในการหาผู้ตรวจประเมินรับรองระบบมาตรฐานหรือ CB ของคุณ
3. การหาผู้ช่วยในการจัดทำระบบ
การเริ่มต้นการขอรับรองระบบมาตรฐานจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากคุณกำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทำระบบจนถึงการได้รับการรับรองคุณอาจจะต้องมีผู้ช่วยเพื่อช่วยผลักดันให้เกิดการจัดทำระบบมาตรฐาน
การฝึกอบรมและการพัฒนา: การอบรมหลักสูตรการรับรองมาตรฐาน ISO เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ผลิตผู้ตัดสินใจที่จะขอรับรองระบบมาตรฐานเนื่องจากจะช่วยสรุปและเน้นประโยชน์ที่สำคัญของการรับรอง
พิจารณาการทยอยรับการฝึกอบรมทั้งบริษัทหลังจากได้รับการรับรอง หลักสูตรต่าง ๆ จะช่วยให้พนักงานของคุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่ได้ดำเนินการและประโยชน์ที่พวกเขานำมาใช้เพื่อช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน
4. การเข้ารับการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 1
การตรวจประเมินอาจฟังน่ากลัวแต่การตรวจประเมินขั้นตอนที่1 จะเป็นการตรวจประเมินแบบตรงไปตรงมาเป็นเพียงการตรวจประเมินเพื่อให้เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจของคุณในปัจจุบันและให้คำแนะนำเพื่อที่องค์กรจะสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของแต่ละมาตรฐาน
5. การพัฒนาระบบการจัดการในองค์กร
หลังจากการตรวจประเมินขั้นตอนที่1 คุณจะต้องพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการตามคำแนะนำจากผู้ตรวจประเมิน (Auditor) ระบบการจัดการคือชุดของเอกสารที่สรุปกระบวนการทางธุรกิจของคุณและแสดงให้เห็นว่าคุณจะเป็นไปตามมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับการขอรับรองได้อย่างไร
6. การตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2
เมื่อคุณส่งเอกสารของคุณแล้วผู้ตรวจประเมินจะดำเนินการเข้าเยี่ยมชมอีกครั้งเพื่อดูว่าคุณได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในการตรวจประเมินขั้นตอนที่1 หากทุกอย่างอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของระบบมาตฐานที่คุณต้องการขอรับรองคุณจะได้รับการรับรอง หากยังมีบางส่วนที่ยังไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดผู้ตรวจประเมินของคุณจะแนะนำคุณผ่านขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้คุณได้รับการตรวจประเมินและตรวจติดตามที่เหมาะสม การตรวจประเมินจะมีกำหนดการอีกในภายหลังตามระยะเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างอยู่ยังอยู่ในมาตรฐานและมีประสิทธิภาพโดยการรับรองดังต่อไปนี้คุณจะได้รับการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปรับปรุงที่สม่ำเสมอ
การรับรองมาตรฐาน ISO สามารถช่วยให้คุณชนะธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพและปรับปรุงชื่อเสียงขององค์กรของคุณและแยกความแตกต่างของคุณจากคู่แข่ง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้และคุณจะได้รับการเก็บเกี่ยวผลตอบแทนอีกครั้ง อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ISO 9001 หากคุณกำลังมองหาหรือต้องการขอรับรองระบบมาตรฐานเพื่อเริ่มต้นการปรับปรุงกระบวนการภายในของธุรกิจของคุณ