• Home
  • บทความ
  • การจัดการห่วงโซ่อุปทานคืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญ

การจัดการห่วงโซ่อุปทานคืออะไรและเหตุใดจึงสำคัญ

ห่วงโซ่อุปทานมีศักยภาพที่จะทำให้บางบริษัทฯ ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจจากการเจริญเติบโตของการขายสินค้าออนไลน์ของทั้งบริษัทในประเทศและบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ที่เป็นที่รู้จักกันดีกำลังแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดการขายสินค้าออนไลน์กันอย่างดุเดือดส่งผลให้เกิดการแข่งขันในด้านของการบริการจัดส่งสินค้าที่ปัจจุบันมีการแข่งขันกันมากขึ้นทางด้านการให้บริการ มีวิธีการสร้างความคาดหวังที่ผลิตภัณฑ์จะสามารถส่งมอบได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและมีการดูแลสิ่งของอย่างปลอดภัยไม่แตกหัก เสียหายหรือสุญหายระหว่างการขนส่ง ด้วยเหตุนี้จึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยในการที่จะต้องมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างรอบคอบ

การจัดการห่วงโซ่อุปทานคืออะไร?

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management: SCM) เป็นกระบวนการในการดูแลและควบคุมกระบวนการขับเคลื่อนของสินค้าจากการผลิตและบริการให้กับลูกค้า เป้าหมายของการจัดการห่วงโซ่อุปทานคือการปรับปรุงประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานเพื่อช่วยในการลดต้นทุน การจัดการกระบวนการทั้งหมดนี้รวมถึง:

การจัดหาวัตถุดิบ

ซึ่งจะรวมถึงแหล่งที่มาของสินค้าและบริการ, ข้อตกลงที่จัดขึ้นกับผู้ผลิต, ระยะเวลาและกระบวนการของการขนส่งวัสดุไปยังคลังสินค้าศูนย์การหรือแหล่งกระจายสินค้าของเว็บไซต์ที่ทำการขายสินค้า

ขนาดและตำแหน่งที่ตั้งของแหล่งผลิตและคลังสินค้า                                           

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญคือปริมาณของสินค้าที่ขายผ่านเว็บไซต์ที่สามารถคำนวณระยะทางจากเว็บไซต์อื่น ๆ ที่สำคัญคือทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงขึ้นและการขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตที่ทำการย้ายไปยังคลังสินค้าของเว็บไซต์ที่ในขั้นตอนต่อไปของห่วงโซ่อุปทาน

ข้อตกลงหุ้นส่วน

การจัดการห่วงโซ่อุปทานจะต้องมั่นใจว่าข้อตกลงทั้งหมดที่มีร่วมกันของผู้ผลิต ผู้ขายและผู้ส่ง จัดทำขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขด้านความล่าช้า เพิ่มประสิทธิภาพและให้คุ้มค่ากับเงิน

การขนส่ง

การขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดโอกาสในการลดต้นทุนอาจจะมีผลกระทบอย่างมาก จากวิธีการขนส่งและนำมาใช้ในช่วงเวลาที่สินค้าค้างอยู่ระหว่างทางขนส่งทำให้ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่

การเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดเวลาไว้

การเกิดเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เช่น การแก้ไขเวลาในการจัดส่งพัสดุจำนวนมากสำหรับคำสั่งซื้อตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเย็นจะตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขการชำระเงินออนไลน์ผ่านธนาคารของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อส่วนที่เหลือของห่วงโซ่

การบริหารสินค้าคงคลัง

กระบวนการที่ใช้ในการจัดเก็บรวบรวมและการจัดส่งสินค้าคงคลังทั้งหมดสามารถมีผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและเพื่อให้การจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามที่กำหนดจึงต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยเหล่านี้ ระยะเวลาที่สินค้าคงคลังมีการจัดเก็บไว้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อกำไรของบริษัทด้วย

กระบวนการเกี่ยวกับใบสั่งซื้อของลูกค้า

ลูกค้าเป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากเกิดจากความต้องการของลูกค้าจึงเกิดคำสั่งซื้อและส่งผลให้เกิดกระบวนการอื่นของการจัดส่งวัสดุที่ลงท้ายด้วยผลิตภัณฑ์ในมือของลูกค้า ดังนั้นวิธีการประมวลผลคำสั่งของลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่

กระบวนการจัดส่งใบสั่งซื้อ

วิธีการเอาสินค้าคงคลังออกจากคลังสินค้าและประมวลผลเป็นใบสั่งซื้อก่อนที่จะจัดส่งไปยังลูกค้าสามารถส่งผลกระทบต่อความเร็วที่ลูกค้าได้รับสินค้าของตนเองรวมถึงโอกาสที่พวกเขาได้รับสินค้าตรงกับใบสั่งซื้อทั้งหมดโดยไม่เกิดความผิดพลาด

การติดตามใบสั่งซื้อของลูกค้า

ขั้นตอนสุดท้ายของการเดินทางของผลิตภัณฑ์ยังคงเต็มไปด้วยโอกาสที่จะทำให้เกิดความการล่าช้าและการหยุดชะงักของการส่งสินค้า หากสิ่งนี้อยู่ในอำนาจการควบคุมของบริษัทอาจต้องมีการปรับปรุงหากพบปัญหา แม้ไม่ได้เป็นข้อตกลงของผู้ขายกับลูกค้า แต่บริษัทควรจะกำหนดวิธีการที่ลูกค้าจะได้รับการสินค้าตามสั่งซื้ออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ทำไมการจัดการห่วงโซ่อุปทานจึงมีความสำคัญ

ด้วยองค์ประกอบจำนวนมากที่กล่าวมาข้างต้น การเกิดขึ้นของห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่การกระบวนการทำงานของแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น แต่ก็มีหลายปัจจัยที่จะเกิดปัญหาและสร้างทัศนคติที่ไม่ดีทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อธุรกิจของบริษัท แต่การจัดการห่วงโซ่อุปทานไม่เพียงเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ในทางกลับกันยังสามารถส่งผลในเชิงบวกให้กับบริษัทด้วยเช่นกัน

การสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

ห่วงโซ่อุปทานที่ไม่มีประสิทธิภาพสามารถปล่อยให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์เพียงบางส่วนของการสั่งซื้อของพวกเขาหรือแม้กระทั่งการได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้อง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ไม่เพียงแต่จะช่วยให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับคำสั่งซื้อของพวกเขาทั้งหมด, อย่างถูกต้อง, ลดเวลาในการดำเนินการสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าส่งผลให้เกิดความไว้วางใจและเกิดการซื้อซ้ำด้วย

การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที่เหมาะสม

หากแบตเตอรี่รถยนต์ของคุณหมดแต่การเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์เนื่องจากเหตุผลในการขนส่งก่อนแบตเตอรี่จะมาถึงอู่ที่ซ่อมรถยนต์ให้คุณ คุณอาจจะเกิดความไม่พอใจที่จะต้องทิ้งรถยนต์ไว้ที่อู่ด้วยเหตุผลดังกล่าวที่เกิดขึ้นเพราะแบตเตอรี่ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่บางอู่ซ่อมรถยนต์ต้องการจัดเก็บสินค้าไว้เหมือนกับการเก็บสินค้าในคลังสินค้าเนื่องจากไม่ต้องการเสียทั้งเงินและพื้นที่ในการจัดเก็บหากไม่มีลูกค้ามาใช้บริการ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและในเวลาที่ถูกต้อง

ลดต้นทุนการดำเนินงาน

ประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานสามารถลดต้นทุนในหลายจุดพร้อมกับการเดินทางของผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่มือของลูกค้า ตัวอย่างเช่น การจัดส่งที่มาถึงลูกค้าอย่างรวดเร็วนอกจากเหตุผลทางด้านการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้วยังช่วยลดความจำเป็นในการเก็บสินค้าในคลังสินค้าเป็นเวลานานทำให้บริษัทได้รับประโยชน์หลายด้านที่เกิดจากการจัดการห่วงโซ่อุปทานของตน ไม่ใช่แค่ลดต้นทุนในการดำเนินงานเท่านั้น ห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพสามารถลดค่าใช้จ่ายสำหรับคู่ค้าและธุรกิจอื่น ๆที่มีแนวโน้มที่จะต่ออายุสัญญาอันเป็นผลมาจากประสิทธิผลของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้

หลีกเลี่ยงความล่าช้า

ความล่าช้าในการผลิตอาจส่งผลให้มีต้นทุนสูงและลูกค้าไม่พอใจ ความล่าช้าในการผลิตก่อให้เกิดการลดลงของรายได้และเพิ่มค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงาน

เพิ่มผลกำไร

การลดระยะเวลาที่ใช้งานคลังสินค้าและค่าขนส่งจะช่วยให้บริษัทลดรายจ่ายในทำนองเดียวกันการมีระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพยังเพิ่มกระแสเงินสดโดยการทำให้องค์กรเป็นผู้จัดจำหน่ายที่น่าสนใจมากขึ้นในมุมมองของลูกค้าสำหรับความเร็ว ถูกต้องของระบบการจัดส่งที่อาจจะนำไปสู่การแนะนำให้บริษัทกับผู้อื่นเพื่อมาใช้บริการ

วิธีการรับรองคุณภาพการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ISO 9001 เป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพสูงสุดของโลก ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและผลกำไรและช่วยให้บริษัทสามารถใช้ระบบและนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละกระบวนการที่ทำให้เกิดการขนส่งที่ยุ่งยากซับซ้อน

ทีมผู้ตรวจประเมินของเราจะใช้ประสบการณ์และความสามารถที่มีช่วยให้คุณมีระบบมาตรฐานที่คุณสามารถใช้วัดความสำเร็จของคุณและเพื่อให้ผู้ผลิตและลูกค้าของคุณมั่นใจได้ว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานของคุณมีประสิทธิภาพดีและยังสามารถลดค่าใช้จ่ายของพวกเขาด้วย